Kallelse till prishöjning per. 1 April, 2014

EasyInstall licenser har haft samma pris sedan början av 2002.
IXP Data har därför beslutat att priset på EasyInstall licenser ökade med SEK 12,- per 1 April, 2014.
Vi har också beslutat att licensavgiften i framtiden justeras årligen d. 1 april.
Priset på EasyPacks och programvaruförsäkring prenumeration kommer att fortsätta att justeras årligen d. 1 April – den första gången 2015.