EASYINSTALL LOCAL ADMINISTRATOR PASSWORD MANAGEMENT (LAPM)


Skydda ditt företags lokala administratörslösenord mot oavsiktlig användning.

EasyInstall Local Management Administrator Password Management (LAPM) är en Windows-lösning som tillåter automatisk lösenordsändring på det lokala administratörskontot till ett slumpmässigt starkt lösenord.

Alla Windows-maskiner inom domän och arbetsgrupp – med förbehåll för EasyInstall LAPM kommer att ha olika lösenord för det lokala administratörskontot. Denna lösning kan också användas med stor fördel på servrar.

Detta säkerställer att om det lokala administratörslösenordet blir känt, kan denna kunskap inte användas på andra maskiner. Ett känt lösenord kan ändras omedelbart via EasyInstall.

EasyInstall överför och lagrar aktuella lösenord för varje dator i EasyInstalls krypterade form och kan bara hämtas av EasyInstall-administratörer.

EasyInstall LAPM är standard, kräver inte ytterligare programvara, det är allt inbyggt i EasyInstall-agenten.

EasyInstall -administratörer kan hämta lösenord på mobiltelefonen via en app.

EasyInstall Local Administrator Password Password kan konfigureras enligt följande.

– Lösenordslängd
– Lösenordsegenskap, stora och små bokstäver, siffror och / eller symboler
– Hur ofta ska ett lösenord ändras, t.ex. varje fredag.

Local Administrator Password Management är en standardfunktion i EasyInstall.