KUNDCASES


Sammanfattning
Edlund använde redan ett automatiserat system för kundhantering från Microsoft, men på grund av komplexiteten i systemet, användes alltför mycket externa konsulter, och det var mer regel än undantag att externa konsulter kallades varje gång för att ändra systemet. Edlund valde att migrera till EasyInstall att få ett enklare system, som sin egen IT-avdelning i stor utsträckning kunde underhålla, utan att kompromissa med det ursprungliga motivet för att välja ett klienthanteringsprogram. Edlund mål för migration var att:

• Minska kostnaderna för externa konsulter
• Spara tid
• Få ett enklare system
• Få ett mer flexibelt infrastruktur
• Få ett verktyg för framtida underhåll av PC-klienter

Kundprofil
Edlund A/S är ett dynamiskt och modernt mjukvaruföretag med fler än 200 anställda – ofta representerade på den danska marknaden i försäkrings-och pensions industrin. Edlund A/S utvecklar IT-system för försäkrings-och pensions industrin i form av produkter Liv.Net ®, INPAS och Unitlink.Net ®. Edlund vann Gazelle Award 2010 och är ett välskött konsultföretag som är under kontinuerlig expansion.

Utmaningen
Edlund A/S är ett företag inom mjukvaruutveckling som har en ständig utmaning att leverera anpassade program till sina användare snabbt och effektivt. Program som C++, C#, SQL Server, Visual Studio, etc. är bara några av de krav, IT-avdelningen möts med från utvecklarna. I över ett år hade IT-avdelningen använt Microsoft SCCM, men produktens komplexitet innebar att IT-avdelningen ofta var tvungen att hyra externa konsulter för att skapa nya arbetstillfällen i SCCM. Förutom att detta var dyrt, så förlorade IT-avdelningen mest av allt den smidighet, som innebar att vi kunde agera snabbt för att möte företagens behov och krav.
I en “proof of concept” liknande förlopp blev EasyInstall installerat och utvalda program och operativsystem flyttades från SCCM till EasyInstall. Sedan analyserade Edlund EasyInstall och mätte det mot deras användning av SCCM. Edlund var starkt engagerade i detta skede för att utmana användandet av EasyInstall och därigenom optimera användningen av systemet.

EasyInstall installerades på en virtuell Windows Server och agenter EasyInstall placerades på alla datorer så att applikationspaket kan installeras, återinstalleras och avinstalleras. Man började flyttad befintliga program från SCCM i nära samarbete med Edlund. Sedan utvecklades det nya paket, till exempel SQL Server och Visual Studio. Edlund växer snabbt och har en stor tillströmning av nya medarbetare. Detta innebär att det regelbundet köps nya datorer med resultatet att Edlund har många olika datormodeller. Utmaningen att säkerställa drivrutiner för många modeller under installationen löstes med PC tillverkarens verktyg för att ladda ner drivrutiner. EasyInstall använde sedan dessa drivrutiner under installationen av datorer.

Kundutlåtande
“I mer än ett år hade vi använt Microsoft SCCM, men utan att vi fick det nödvändiga insikten och förtrogenheten med verktyget. Jag tvivlar inte på att SCCM är ett bra verktyg, men vår storlek innebär att EasyInstall är mer optimal och framför allt lättare att använda. Nu drygt två månader efter införandet av EasyInstall, gör vi även 80% av de uppgifter vi behöver. Det är inte bara bra för ekonomin, utan också för den snabbhet med vilken vi kan agera när affärsmässiga krav förändring “- Säger IT-chefen.

När Edlund idag köper nya datorer, tar det et par timmar att klargöra en PC för användning där det en gång krävdes externa konsulter och tog veckor. Re-installation och underhåll av datorer är också snabbare och sparar tid och användarna är snabbt vidare. Alltihop är med till att Edlund kan reagera snabbare på marknadens villkor och de krav organisationen rent affärsmässigt ställer till IT-funktion, lättare kan lösas. Eftersom användningen av externa konsulter har minskat avsevärt i förhållande till jämförbara uppgifter, har migrationprojektet återbetalas inom 6 månader.

Komponenter
• Servrar
• Windows Servrar samt SQL
• Bärbara och stationära datorer
• Microsoft Windows Professional
• Olika applikationer
• Fjärrkontroll (direkt integrerat i EasyInstall)
• EasyInstall

Kundprofil
Företaget grundades av bilåterförsäljaren Jørgen Nielsen, som i slutet av 40-talet startade en person-och lastbilsverksamhet i Ringsted. Efter en tid med olika märken kom VOLVO upp på fasadskylten år 1969.
1988 övertog de anställda företaget, vilket blev den vändpunkt som har fört oss fram till det företag som vi är idag.
Som ett led i förnyelsen bytte vi 1989 namn till “TITAN”.

Titan har också gett namn till den mycket starka lättmetallen titan, och enligt grekisk mytologi är en Titan en som ensam bär himlavalvet på sina starka armar.
Det var därför naturligt för VOLVO att välja namnet “TITAN” för den starkaste versionen av L495 modellerna (den första lastbilen utrustad med turbo), då den introducerades i mitten av 60-talet. Lika naturligt var det för företaget att använda namnet “TITAN” som ny gemensam identitet för verksamheten, eftersom man också vill signalera lätthet och styrka med betoning på relationen till Volvo. År 2001 upphörde Titan med att sälja personbilar för att enbart koncentrera sig på kärnverksamheten: Försäljning och service av lastbilar.

Utmaningen
Titan lastbilar har under de senaste åren arbetat med andra lösningar för installation av 3-parts-patchar, utan att faktiskt lyckas skapa en funktionell miljö, samt en god överblick över statusen.

Kundutlåtande
I första omgången började vi med EasyInstall/EasyPacks primärt för hanteringen av 3-parts-patchar.
Det tog inte många dagar innan vi kunde konstatera att EasyInstall med EasyPacks gav oss en oöverträffad status-överblick, och en fantastisk flexibilitet.

EasyPacks gör att vi nu har 100% kontroll över vad som hamnar hos de enskilda kunderna.
Entusiasmen över EasyInstall med EasyPacks medförde att vi nu även använder EasyInstall till OS-installation samt installation av stort sett alla applikationer.

Det finns helt enkelt inget bättre!

Det är ett rent nöje att använda ett så genomtänkt verktyg, och vi kan för första gången på riktigt många år med gott samvete säga att vi behärskar överlappandet av alla applikationer i vårt företag.
När vi så samtidigt upplever en support som helt enkelt inte kan vara bättre, ja, då finns det inte längre något tvivel om att EasyInstall med EasyPacks är framtidens verktyg för oss.

Med de bästa rekommendationer.

Sammanfattning
För EasyInstall hade vi en Microsoft SCCM miljö, och dessförinnan Microsoft SMS.

Kundprofil
Som yrkesskola har EUC Nord en helt unik position i Vendsyssel. I en region med många spännande utmaningar ska vi vara med och lyfta en stor utbildningsuppgift där vi ska erbjuda ungdoms- och vuxenutbildning som kan matcha de samhälleliga behov som vi står inför.

Det är en fantastisk uppgift som kräver mycket kompetens inom otroligt många områden. Och det krävs inte minst en säker hand när det ska navigeras mellan förvaltningsgrenar, företag och människor med längtan efter ny kunskap. Vi erbjuder företagsutbildningar i Fredrikshamn och Hjørring och har gjort så i mer än 10 år som EUC Nord.

Under loppet av ett år har vi fått ca 7.500 kursdeltagare och elever fördelat på ca 2.500 årselever. Utbildningsmässigt har vi ett otroligt brett utbud:

• Företagsutbildningar inom teknik och handel
• Tekniskt gymnasium – HTX
• Handelsgymnasium – HHX
• Fortsättningskurser inom vuxenutbildning
• Vidareutbildning

Utmaningen
Vi stod inför att uppgradera SCCM bland annat på grund av utbyggnad av senaste Windows-versionen för våra användare.
Vi ville kunna administrera klientdatorer på 2 domäner från samma konsol.
Vi valde nu att se om det fanns andra lösningar på marknaden som var enklare att administrera och driva för vårt supportteam.

Kundutlåtande
Efter besök från flera leverantörer bestämde vi oss för EasyInstall från IXP Data.

Vårt val av EasyInstall som plattform baserades på en önskan om att alla anställda på IT-avdelningen skulle kunna hantera de dagliga uppgifterna som uppstår med klientdatorer (nyinstallation, ominstallation, pakethantering etc.). Uppgifter som tidigare enbart kunde göras av den Microsoft SCCM-ansvariga har nu lagts ut på supportteamet.
Nu är det enbart inställningskorrigeringar som fortfarande ligger hos systemoperatören.
EasyInstall har gjort arbetet med klientdatorer lättare, bland annat genom:

• Att systemet är betydligt mer användarvänligt och mycket mindre komplicerat än Microsoft SCCM.
• Att vardagliga uppgifter kan klaras av genom fler personer.
• Att det är enkelt att installera ett eller flera program på en PC eller en grupp av PC’s.
• Ett bra urval av paket i EasyPacks.
• Enkel import av nya paket.
• Enkel uppgradering av EasyInstall.

Till sist bör nämnas att supporten från IXP Data är förstklassig.
Ett e-postmeddelande brukar räcka, men annars kan det klaras ut med en teamviewer session.

Sammanfattning
Kræftens Bekæmpelse implementerade EasyInstall och valde att använda detta verktyg för att uppgradera klienterna till Windows och Office.

Kundprofil
Kræftens Bekæmpelse syfte är att bekämpa cancer och deras konsekvenser. Konkret arbetar Kræftens Bekæmpelse med forskning, förebyggande arbete och stöd till patienter och deras anhöriga, och de talar patienternas sak gentemot myndigheterna. Kræftens Bekæmpelse har ca. 900 anställda och har mer än 30.000 frivilliga. Kræftens Bekæmpelse har, förutom huvudkontoret i östra Köpenhamn 15 områdeskontor område / cancerrådgivningscentrar över hela Danmark.

Utmaningen
Kræftens Bekæmpelse hade en självständig dator installation som manuellt har installerats och upprätthålls genom manuella processer. Med en installation av mer än 650 datorer innebar att det fanns 2 fast anställda som arbetar för att upprätthålla den befintliga plattformen. Den stora mängd arbete, som uppgick underhåll gjorde det svårt att uppnå utvecklingsplattform samtidigt. Utvalda PC-klienter i Kræftens Bekæmpelse är också föremål för strikt om underhåll och dokumentation, eftersom de är förknippade med mätutrustning och relaterade särskild programvara, och en förändring av installationen kan inte enkelt göras.

Metoden
Kræftens Bekæmpelse hade en stor önskan om att standardisera och särskilt effektivisera hur PC-klienter i organisationen sköttes. De hade redan en del erfarenhet med andra distributionsverktyg och letade efter en dynamisk och intuitiv distributionsverktyg. EasyInstall uppfyllde de önskemål och krav Kræftens Bekæmpelse hade till ett sådant verktyg. Kunden utsåg en ansvarig i en workshop liknande kurs och denne tog snabbt själva verktyget, och tog efter workshoppen över den pågående drift av lösningen.

Lösningen
I presentationen till kunden föreslog en implementering av EasyInstall. EasyInstall kan du distribuera eller installera både Windows och de program som på datorn, och hantera den pågående underhåll av datorerna. EasyInstall kan från en konsol på en IT-anställds PC-styra utrullning, ominstallation eller avinstallation av program på valfri dator i kundens anläggning, oavsett om dessa datorer är på LAN eller WAN. Innan någon ominstallation av en PC sker, tar EasyInstall en säkerhetskopia av användarens filer och efter ominstallation genomförs en återställning så att användaren har alla sina data och inställningar på datorn igen. Efter genomförandet av EasyInstall fick IT-avdelningen hos Kræftens Bekæmpelse 4 timmars utbildning i systemet, så att de i framtiden kan initiera installation, ominstallation, remote styring av PC, utför hårdvara och mjukvara inventering, etc. EasyInstall används också för att kontinuerligt uppdatera program som Adobe Reader, Oracle Java och Adobe Flash.

Kund yttrande
“Jag blev snabbt glad för EasyInstall. Jag har tidigare arbetat med Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), men EasyInstall är allt vi behöver och är mycket mer intuitivt byggt och enklare att använda. Med en kort introduktion, kan vi snapt lämna hanteringskonsolen till en ny anställd i vårt IT-stöd, vilket är mycket viktigt för flexibilitet på avdelningen. Vår service har ökat markant i förhållande till användarnas förfrågningar om PC och installation av programvara. Förutom att ha varit ett mycket bra verktyg för PC, har vi nu också en standardiserad plattform där vi snabbt har möjlighet att göra ändringar centralt. Det kan vara svårt för en organisation som vår, att mäta det ekonomiska värdet av detta, men det är viktigt för oss och framför allt våra användare. Vi är särskilt nöjda med EasyInstall Self Service Portal, det innebär att användarna själva väljer en applikation från en lista, varefter EasyInstall installerar den helt utan att involvera vår HelpDesk.” – Säger IT-chefen.

Business Case
Kræftens Bekæmpelse har uppnått betydande besparingar i tid med hjälp av installation och underhåll av PC-klienter. Den betydande ökningen i servicekvalitet har lett till gladare och effektivare användare, betydligt i en organisation som är kunskapsintensiv Sättet att styra datorer har gjort det mer spännande att hantera de dagliga uppgifter i IT-avdelningen.

Komponenter
• bärbara och stationära datorer
• Microsoft Windows Professional och Office Professional
• Cirka 50 speciella applikationer
• EasyInstall

Lynettefællesskabet ersätter programdistributionen med hjälp av policys för Microsoft Group med EasyInstall och standardiserar samtidigt administrering av PC-klienterna.

Sammanfattning
Lynettefællesskabet valde att standardisera sin PC-installation med EasyInstall och fick samtidigt en omfattande inblick i PC-plattformen, både vad gäller hårdvara och mjukvara. Den tidigare användningen av utbyggnad genom Grupprincip och egna skript gav ingen information om applikationsinstallationen på datorerna. IT-avdelningen kunde därför inte på ett enkelt sätt se om applikationen verkligen hade installerats, om den hade installerats på alla datorer, hur lång tid installationen tog osv

Kundprofil
Lynettefællesskabet är det största avloppsvattenscentrumet. Varje år rengör företaget 80 till 110 miljoner m3 vatten från privata hushåll, företag och industrier, samt utfällning, vilket motsvarar utsläppen från 1,1 miljoner. människor. Allt vatten renas vid två reningsverk Lynetten och Damhusåen som Lynettefællesskabet äger och driver. Lynettefællesskabet ägs av de åtta kommunerna Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Köpenhamn, Lyngby Taarbæk och Rødovre.

Utmaningen
Lynettefællesskabet utgörs av ca. 100 IT-användare och en IT-avdelning som består av två anställda. Utmaningen för IT-avdelningen var att de använde grupprincip för programdistribution. Därmed hade de ingen omedelbar information om vilka applikationer som var installerade på vilken av datorerna, om installationen gått bra eller hur lång tid det hade tagit. Då de samtidigt stod inför att installera faktumet att installera nya datorer uppstod en önskan att ha ett verktyg som kunde automatisera implementeringsprocessen och samtidigt säkerställa en standardisering av installationen. Överordnat önskade IT-avdelning att minska förseningarna i samband med administreringen av PC-klienter i syfte att fördela resurser till andra, mer framåtblickande uppgifter.

Metoden
EasyInstall implementerades och under en workshop blev Lynettfællesskabet befintliga applikationspaket som tidigare satts i drift via Gruppolicus, flyttade till EasyInstall. Samtidigt gjordes bedömningen på vilka applikationer som IT-avdelningen ville ha en License Metering (license övervakning), vilket också möjliggjorde mätning på huruvida de installerade applikationerna faktiskt användes av användarna.

Lösningen
EasyInstall installerades på en virtuell Windows Server och EasyInstall-agenter placerades på alla datorer så att både operativsystem och applikationspaket kunde installeras, ominstalleras och avinstalleras. När Lynettefællesskabet kort efter implementeringen av EasyInstall fick nya datorer, användes EasyInstall Driver Collect-funktion till att samla de senaste drivrutinerna innan EasyInstall användes för att skapa en “Bare Metal”-installation av de nya datorerna. Den inbyggda fjärrkontrollen i EasyInstall kom til använding och Lynettefællesskabets nuvarande Team Viewer blev föremål för direkt integrering i EasyInstall.

EasyInstall ger dessutom möjlighet att skapa en fullständig säkerhetskopia av en användarprofil på den gamla PC:n, varefter en återställning kan ske på en ny PC eller på samma PC i samband med ominstallation.

EasyInstall används dessutom till att löpande uppdatera program som till exempel Adobe Reader, Java och Adobe Flash.

Kundyttrande
“När vi fick en rundtur i EasyInstall, vi blev imponerade över att saker kunde vara så enkla och effektiva, något vi inte hade vågat hoppas på. Vi hade tittat på andra system, men de verkade onödigt komplicerade, vilket gör dem olämpliga för en IT-avdeling bestående av två personer. Administration av EasyInstall lärde vi oss på mindre än en timme. Tiden är verkligen en bristvara – även IT-avdelningen på Lynettefællesskabet. Det var A och O att hitta en lösning som var enkel och lätt att hantera, men ändå tillräckligt i sin funktionalitet. Därför blev jag förvånad över den mängd information som kan hämtas från systemet. Vi använder det till exempel för att få en fullständig överblick på vår hårdvara och programinstallationer. EasyInstall var det rätta valet för oss och jag kan därför bara varmt rekommendera den”- Säger IT-chefen.

Affärsärende
Lynetteflællesskabet har uppnått betydande fördelar genom att minimera den tid som krävs för ny- och ominstallationer av de många datorerna, och har samtidig säkrat en homogenisering av installationsprocesserna. Dä man tidigare tillbringat flera timmar med att installera en PC kan detta nu klaras av på 30 minuter. EasyInstall ger också en möjlighet att se om de installerade programmen faktiskt används. Det ger Lynettefællesskabet en möjlighet att avinstallera en programvaran som inte används. Potentialen för denna besparing är för närvarende inte känd, men uppskattas vara i gennomsnitt 500 kr. per PC per år.

Komponenter
• Bärbara och stationära datorer
• Microsoft Windows Enterprise
• Olika applikationer
• TeamViewer (direkt integrerat i EasyInstall)
• EasyInstall

Akademikernas A-kassa (AAK) väljer EasyInstall som ett verktyg för att underhålla PC-klienterna och uppgradera samtidigt till senaste Windows-versionen.

Sammanfattning
AAK skulle standardisera och uppgradera sina klienter till senaste Windows-versionen och valde att använda EasyInstall för att:
• Spara tid
• Få en enhetlig installation
• Få ett verktyg för efterföljande fjärrkontroll
• Få ett verktyg för framtida underhåll av PC-klienter

Kundprofil
AAK är landets största A-kassa för akademiker. Deras mer än 95.000 medlemmar inkluderar egenföretagare och anställda från den offentliga och privata sektorn samt studenter från universitet och högskolor. IT-installationen omfattar mer än 100 interna IT-användare och ett antal datorer som kan användas av medlemmarna t.ex. i samband med kurser eller jobbsökande.

Utmaningen
AAK hade en äldre heterogen PC-plattform på såväl hårdvara som mjukvara. Installationen bestod huvudsakligen på PC med äldre Windows-version som installeras manuellt och var mycket oliga. Nyanställda på IT-avdelningen ville standardisera och uppgradera installationen för att ge användarna en bättre och mer konsekvent upplevelse, en modernare anläggning, högre tillgänglighet och mindre support.

Metoden
EasyInstall implementerades och under en workshop utbildades AAK i EasyInstall och till och med i att göra applikationspaket för automatisk driftsättning. Windows och alla applikationer blev förpackade i et installationsformat så att de kunde installeras automatiskt. Det bildades grupper av installationspaket så att hela installationen av en PC kan ske utan någon användarinteraktion. Samtidigt gjordes bedömningen av vilka applikationer IT-avdelningen önskade licensövervakning, vilket också möjliggjorde mätning på huruvida de installerade applikationerna faktiskt användes av användarna.

Lösningen
EasyInstall installerades på en virtuell Windows Server och EasyInstall-agenter placerades på alla datorer så att både operativsystem och applikationspaket kunde installeras, ominstalleras och avinstalleras. Då AAK kort efter genomförandet av EasyInstall uppgraderat till senaste Windows-versionen, användes EasyInstall Driver Collect-funktion för att samla de senaste drivrutiner innan EasyInstall användes för att göra en “Bare Metal” installation av nya datorer. Den inbyggda fjärrkontrollen i EasyInstall kom i bruk och innebär i det dagliga livet att supportsamtal kan klaras av snabbt eftersom många uppgifter kan lösas direkt genom att man tar över användarens skärm.

Kundyttrande
“Vi hade tidigare använt Symantec Ghost och känd även till Altiris från tidigare jobb. Så det var lätt för oss att sätta oss in i EasyInstall. Den är intuitivt och erbjuder all den funktionalitet som vi behöver och är mycket lättare att arbeta med än både Ghost och Altiris. Vi sparar tveklöst in många timmar i veckan. Dels på grund av den mer enhetliga installationen ger färre supportärenden, och dels eftersom vi kan lösa supportärenden snabbare genom EasyInstall. Att arbetsdagen för IT-avdelningen anställda har blivit mer proaktiva inriktad är ytterligare en fördel. Efter den första dagens workshop och implementering har vi nu lärt oss så mycket om det system att vi till stor del er självgående “- säger IT-chefen.

Business Case
AAK har uppnått betydande fördelar genom att minimera den tid som krävs för ny- och ominstallationer av de många datorer, och samtidigt säkrat en homogenisering av installationsprocesserna. Standardeninstallationen ger mindre ssupport och nöjdare användare. Möjligheten att bruke fjärrkontrollen används i stor utsträckning och sparar tid för både IT som för användarna.

Komponenter
• Bärbara och stationära datorer
• Microsoft Windows Professional
• Olika applikationer
• Fjärrkontroll (direkt integrerat i EasyInstall)
• EasyInstall

ARKEN Museum för Modern Konst uppgraderar PC-klienter till senaste Windows-versionen och Office, och automatiserar hanteringen av den övergripande klienthantering för att eliminera fel och minimera tidsförbrukningen.

Sammanfattning
ARKEN valde att uppgradera PC-klienter från en äldre Windows-version och Office till senaste Windows och Office, och implementera klienthanteringslösningar.

Kundprofil
ARKEN grundades i Ishøj, söder om Köpenhamn 1996. Museets distinkta arkitektur ligger nära havet i vackra omgivningar. Museet har ca 200.000 besökare per år och har regelbundet haft utställningar med verk av stora internationellt erkända artister som Salvador Dalí, Asger Jorn, Edvard Munch, Picasso och Chagall. År 2012 hade museet en större utställning med verk av Hennes Majestät Drottning Margrethe II.

Utmaningen
ARKEN har mer än 100 användare som intensivt använder och utmana de tillgängliga IT-verktygen som de dagligen gör disponibla. IT-avdelningen består av 3 personer som tar hand om serverdrift, support och underhåll. När en PC ska ny- eller ominstalleras tar det flera timmar, tid som skulle kunna användas till strategiska eller taktiska initiativ istället. Samtidigt var det svårt att göra felsökning på datorerna på grund av heterogena installationen.

Metoden
ARKEN söker efter ett verktyg som var enkelt att administrera och samtidigt kunna automatisera och standardisera installationen av datorer. I en workshop-liknande projekt blev installationen klar, EasyInstall implementerades och de nödvändiga applikationerna identifierades. HW-mässigt lyckades ARKEN stanna på en handfull olika datormodeller och den automatiserad installation testades under samarbete.

Lösningen
Presentationen för kunden gick ut på att göra en EasyInstall-installation. EasyInstall kan du installera eller återinstallera både Windows och de applikationer som ska vara på datorn. EasyInstall kan från en konsol hos en IT-anställds PC styra installationen, ominstallation eller avinstallera applikationer på valfri dator i kundens anläggning, oavsett om dessa datorer är på LAN eller WAN. Innan en eventuell ominstallation av en PC kanEasyInstall ta en säkerhetskopia av användarens filer och efter ominstallationen göra en återställning så att användaren har all data på sin PC igen. Efter implementeringen av EasyInstall fick IT-avdelningen fyra timmars utbildning i systemet så att de i framtiden själva kan initiera installation, ominstallation, fjärrövertagning av PC, lite HW och SW inventering etc. EasyInstall används också för att kontinuerligt uppdatera program som Adobe Reader, Java och Adobe Flash.

Kundyttrande
“Jag blev förvånad över hur enkelt en PC-installation kan göras. Nu har vi en nyckelfärdig lösning för installation och ominstallation av datorer, vilket sparar som oss en hel del tid i vardagen. Vi gör inte omfattande felsökning på datorer längre, vi ominstallera antingen applikationen eller hela maskinen och 30 minuter senare har vi en nyinstallerad dator. Installationen är till och med så intelligent att den kommer ihåg vilka applikationer PC tidigare installerat och installerar dem på nytt. Den automatiserade processen tillåter oss att använda vår tid mer produktiv och framåtblickande “- säger IT-chefen.

Affärsärende
Arken har uppnått betydande fördelar genom att minimera den tid som krävs för ny- och ominstalleringar av de många datorerna fördelade på olika avdelningar. Där man tidigare tillbringade ca en halv dag på att installera en dator kan detta nu lösas på 30 minuter. PC-klienter på ARKEN är nu alla baserade på samma grundläggande installation som innefattar Windows och Microsoft Office, vilket har lett till att problem med program och felsökning ha minskat betydligt. Driftsstabilitet har förbättras avsevärt, medan en uppdaterad plattform har gett en mätbar ökning av användarnas produktivitet. I synnerhet användarna är nöjda med den nya Office version, vilket ger nya designmöjligheter.

Komponenter
• Bärbara och stationära datorer från HP
• Microsoft Windows Professional
• Microsoft Office Professional
• EasyInstall

Sammanfattning
SkillsHouse är ett IT Kurscenter och vi har självklart många elevdatorer som vi ofta behöver antingen ominstallera eller DEPLOYE installera programvarupaket. Jag hade provat nästan alla lösningar på marknaden, men hade varje gång en uppfattning om att det helt enkelt var för komplext.
En elev gjorde mig medveten om EasyInstall och jag kontaktade Jan Jakobsen från IXP Data.

Kundprofil
Idén till SkillsHouse kommer som ett resultat av våra erfarenheter i den etablerade kurs industry.
Vi kände att det måste finnas ett annat och bättre sätt att köra kurser på.

Resultatet är SkillsHouse och Hands-On-konceptet. Alla våra instruktörer har många års praktisk erfarenhet som IT konsulter.
Det innebär att de inte bara vet teorin utan också de problem som du möter i praktiken.

Kundyttrande
Jag installerade snabbt en EasyInstall server, och från en dag till nästa hade jag en distributionsverktyg som kunde både rulla ut nya OS, men också mjukvarupaket över nätverket.
Bäst av allt är att jag med EasyInstall kan skapa distributionspaket och distribuera hela maskiner eller någon programvara på hela mitt nätverk – även till vår avdelning i Jylland.

EasyInstall är utan tvekan den bästa distributionssystemet jag har haft händerna på.

Slutligen måste det också sägas att den service vi har fått från IXP Data har varit utöver det vanliga och mer än en gång de har räddat oss.

Komponenter
• Servrar
• Bärbara och stationära datorer
• Olika applikationer
• EasyInstall

Nomeco har sedan 2004 använt EasyInstall på vår ca. 600 IT-arbetsplatser och servrar. EasyInstall är den mest enkla och användarvänliga verktyg på marknaden, och det var en stark faktor i vårt val. Det har varit en bra investering, som gav utdeling fortare än vi hade förväntat oss.
Många uppgifter som tidigare fick lösas manuellt, är nu automatiserade och standardiserade. EasyInstall används dagligen för att installera nya maskiner samt för underhåll av programvara och programuppdateringar.
Om man skulle du sätta ord på EasyInstall, skulle det vara intuitivt, hög funktionalitet och stabilitet.

EasyInstall är också den lösningen som skall införas nya Windows-versioner i Nomeco.

Användarna är glada och nöjda, och det är IT-avdelning också.
Vi kan definitivt rekommendera EasyInstall.

Frederikssund kommun har använt EasyInstall sedan 2003. EasyInstall är ett användarvänligt verktyg med breda användningsmöjligheter och valdes därför som IT-driftsverktyg i den nya sammanlagna Frederikssund kommun.

Verktyget är en multifunktionell verktyg med många användningsmöjligheter.

· Installation av OS / bild- och applikationer på arbetsstationer
· Underhåll av bild-och applikationspaket för distribution på arbetsstationer
· Överskådligt och enkelt verktyg för servicedesk personal
· Ger en bra onlinebestånd av Frederikssund kommun ca1500 arbetsstationer och 80 servrar
· Utmärkt verktyg för licenshantering
· Ger en översikt över hur många och vilka applikationer som används
· Kan hantera stora installationer av arbetsstationer

Förutom de ovan nämnda fördelarna upplever Frederikssund kommun en mycket bra support av EasyInstall.

Easyinstall har verkligen gjort livet lättare för oss.

Detta verktyg är bäst inom programdistribution och OS-installation som inte behöver fem externa konsulter och två heltidsanställda för att hålla systemet igång.

Jag använder Easyinstall varje dag med stor glädje.
Det sparar oss en hel del timmar, där tidigare hade vi runt till alla våra ca. 200 datorer för att uppdatera / installera ny programvara, etc.

Dessutom är jag mycket nöjd med den snabba svar från stöd när jag har behövt hjälp Easyinstall.
Vad bra, kommer de fel / brister omgående rättas till – det är perfekt!


Video

Själva implementeringen av EasyInstall förlöpte helt oproblematiskt. Vi har nu använt EasyInstall sedan 2002 och till dags dato består lösningen av 750 IT-arbetsplatser och 40 servrar.
Förutom att skicka ut paket ut till olika datorer, så det är en mycket stor fördel att vi har grupperat alla PC:n avdelingsvis i EasyInstall och kan därmed mycket snabbt hitta en användares dator. Förutom att skicka paket används alltid EasyInstall om man ska öppna C-enheten på en dator, starta fjärrkontrollen, visa systeminformation, se om en viss dator finns i nätverket, osv. Eller starta en PC via Wake on LAN. Dessutom är det superlätt att komma in i en PC eller server som körs och använda Datorhantering, i stället för att behöva logga ut en användare av maskinen för därefter överta PC:n och sedan gå in Datorhantering. Dessutom är det bra att inte allt måste packas in i MSI-paket. Det är också möjligt att skapa en enkel paket som att kopierar några filer till en viss dator.

Kopenhagen Fur är världens största auktionshus för obehandlat skinn och globalt centrum för pälsindustrin. Kopenhagen Fur har en årlig omsättning på nästan 8 miljarder kronor. Danmark är världens ledande tillverkare av rå päls.
Danska pälsdjursuppfödare vårda varje år cirka 15 miljoner minkar. Danska pälsdjursuppfödning bidrar till betalningsbalansen, med exportinkomster på cirka 6 miljarder kronor årligen.

Jag upplevde implementeringen av EasyInstall som smidigt och likaså de efterföljande uppgraderingarna.
Vi har använt EasyInstall sedan 2002 när vi distribuerade ut vår nya version av Windows i organisationen. Vi hade en full produktion ca 2000 datorer och ca 150 servrar i vår miljö där alla programuppdateringar inklusive WSUS administrerades via EasyInstall. EasyInstall lever upp till sitt namn, det är verkligen lätt att använda. Användningen är enkel, men tillräcklig. Det är väldigt frestande att införliva alltför många ovidkommande funktioner i en sådan produkt, och det har inte hänt här.

Efter att vi installerat EasyInstall vi kunde installera / installera om programmet och operativsystem till våra användares datorer direkt oavsett var i Danmark de finns. EasyInstall har varit lätt att installera och konfigurera så bra som det har varit intuitivt bygga programpaket.

Saker som vi brukade ha tillbringat dagar nu lösas genom ett enkelt musklick.

Om du vill dela dina framgångar med Easyinstall, är du välkommen att skicka din berättelse och foto till Christina Liljegreen på cl@ixpdata.se