EASYINSTALL OS DEPLOYMENT


EasyInstall OS Deployment och Windows OS Deployment användas av både offentliga och privata företag och minskar den totala kostnaden och TCO för distribution, underhåll och support av Microsoft ® Windows-operativsystem.

EasyInstall OS Deployment är en kraftfull ITIL-kompatibel flexibel standardlösning.

Slå på datorn, boot på nätverket och ange datornamnet. Installationen av operativsystemet (OS Deployment) drivrutiner, Service Pack och konfigurationsinställningar som utförs helt automatiskt. Senare installeras applikationer och hotfixes, även helt automatiskt i samma process. Resultatet är en förkonfigurerad dator redo för användning.

• Process-driven GUI
• Microsoft Windows Autopilot
• Stöder “Zero Touch” OS Deployment
• Stöder Cloud OS Deployment
• Mycket enkel att implementera, använda och underhålla
• Enkelt och flexibelt att underhålla drivrutiner
• Inbyggda verktyg för automatiserad insamling av befentliga drivrutiner
• Inbyggd funktion för uppdatering av maskinvarudrivrutin
• Inbyggd funktion för säker radering av hårddisk
• 100% hårdvara oberoende image / unattended OS Deployment
• Fullt stöd för lokala och fjärranslutna “bare metal” OS Deployment
• Nätverk och offline OS Deployment
• Windows -distribution via Internet
• Legacy, UEFI och UEFI/Secure boot support
• Fullt stöd för 802.1x
• Över 90 olika Windows Deployment mallar

EasyInstall stöder både unattended och image baserad OS Deployment, följande operativsystem:

• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8 / 8.1
• Windows 10
• Windows 11

EasyInstall stöder också server OS Deployment för följande operativsystem:

• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019
• Windows Server 2022

Remote Ominstallation
Vid support, installeras en dator med EasyInstall OS Deployment, från den centrala IT-avdelningen utan att gå ut till användaren. Det är ofta snabbare och effektivare att installera, i stället för att ägna tid till felsökning av maskinen. Ominstallation är helt automatiserad och datorn återupprättas inklusive alla uppdateringar görs under driften. IT-stöd / helpdesk tillämpar minsta tid och användaren är snabbt igång igen.

EasyInstall stöder följande OS Deployment installation medier:

• WinPE 3 / 4 / 5 / 10 / 11 via PXE / USB-enhet eller CD / DVD