FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR


Priser
Alla priser är exklusive moms och eventuellt andra avgifter.

Betalning
Priset är ett engångsbelopp som täcker det köpta antalet licenser för dator och enhetsagenter som finns tillgängliga vid köptillfället. Ved abonnement er prisen en periodisk betaling, der dækker brugsretten til et antal licenser i abonnementsperioden. Se även avsnittet garanti, samt uppgifter om licensvillkor för programmet.

Betalingsform
Betalning kan ske på följande sätt:

– Genom banköverföring till Jyske Bank, org. No 5035, konto nr. 12 58 236 (kom ihåg order- eller fakturanr.)
IBAN: DK2950350001258236 / SWIFT / BIC: JYBADKKK

– PayPal til paypal@ixpdata.com (Kom ihåg order- eller fakturanr.)

Alla kostnader för betalning bärs av kunden.

Nationell upphandlingsservice
IXP Data registreras inte som leverantör på några av de befintliga SKI avtal på IT-området.
Men har möjlighet att ingå som underleverantör till godkänd SKI leverantör.

Leverans
Licenser levereras via e-post. Detta för att spara fraktkostnader och säkerställa snabb leverans.

Kostnadsfria licenser
Du laddar själv ner programmet på vår hemsida. Demo- och utvärderingslicenser kan beställas kostnadsfritt på vår webbshop.

Ångerrätt
Det finns ångerrätt enligt konsumentskyddsbestämmelserna rörande distansförsäljning, varvid det bör noteras att särskilda regler gäller försäljning av programvarulicenser, se nedan.

Programvarulicenser
IXP Datas programvara säljs på shareware- basis, dvs. program kan laddas ner och testas kostnadsfritt innan eventuell beställning / köp. Det rekommenderas att du använder dig av denna möjlighet för att se om programmet fungerar i den aktuella miljön, och i övrigt uppfyller dina behov och förväntningar.

När licensnycklar som fungerar som elektronisk försegling av shareware, har skickats per e-post, tillhandahållits genom telefon eller liknande, kan köpet inte ångras.

Se punkt för leverans rörande försändelse / leverans av registreringsinformation.

Tilläggstjänster
För ytterligare tjänster såsom rådgivning, etc. gäller att köp av tjänsten kan ångras inom 14 dagar
– om inte användning / leverans av tjänsten har påbörjats.

Garanti
IXP Data kan inte garantera att programmet är felfritt, att det fungerar i all hårdvara-och programvarukonfigurationer, eller att det i övrigt lever upp till vissa förväntningar. IXP Data kan heller inte åta sig att täcka eventuella förluster eller kostnader son en användare kan ha till följd av fel i programmet. Man bör testa programmet med vår kostnadsfria demolicens innan registrering och eventuellt köp.

Man bör vara medveten om att förändringar i hårdvara- eller programvarukonfigurationer på din dator kan innebära att ett program inte längre fungera korrekt. Man bör alltid ha säkerhetskopior av data, för att minimera förlust av information.

Support / Hotline
Support / Hotline eller andra former av stöd ingår inte i programmetpriset.
Det är möjligt att köpa olika supporttjänster, i form av uppstartshjälp, hotline, utbildning, rådgivning, etc.. från IXP Data eller våra partners.

Referens
IXP Data kan använda kunden som referens. Detta omfattar följande:
• IXP Data kan offentliggöra samarbete med kunden.
Detta t.ex. via nyhetsbrev, hemsidar, annonser samt tryckt press / elektroniska media.
• Värd för referensbesök är efter överenskommelse.

Sekretesspolicy
När du registrerar programvaran och / eller köper via vår hemsida måste du ange viss personlig information:
• Namn, adress, e-postadress, och eventuellt telefonnummer.

Personuppgifterna registreras i syfte att kunna leverera varorna till dig. klagomål, säkerställa överensstämmelse med våra upphovsrätt, skicka ut nyhetsbrev med kompletterande produktinformation och för våra konton.
Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens bakgrund. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information tas bort.

Informationen lämnas inte ut till tredje part.

Som registrerat med IXP Data har du alltid rätt att invända mot registreringen och du har rätt att få insikt i vilken information som är registrerad om dig. Du har dessa rättigheter enligt den danska förordningen om personuppgifter och i samband med den registrerade informationen, direkt till IXP-data via e-post: info@ixpdata.dk. Du kan alltid avsluta prenumerationen på nyhetsbrev på info@ixpdata.dk om du inte längre vill ta emot dem.

Sekretess
Material till och från kundens elektroniska brevlåda är personligt och konfidentiellt. IXP Data har inte rätt att läsa eller på annat sätt avslöja någon information till tredjepart om aktiviteter relaterade till kunden, om inte detta krävs av myndigheter eller domstolar med giltig rättslig grund.

Immateriella rättigheter
IXP Data behåller alla rättigheter till programvaran, know-how, uppfinningar, innovationer och liknande, som utarbetats och använts av IXP Data i samband med de överenskomna leveranser.

Förbehåll
Vi tar inget ansvar för eventuella skatteändringar, pris- och korrekturfel, tekniska fel, slutsålda varor och force majeure, inklusive arbeteskonflikter och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer.