SOCIALT ANSVAR


IXP Data har en tydlig policy för socialt ansvar, det är också väldigt naturligt för oss att stödja välgörenhets och humanitära organisationer.

Vi använder ett graderingsplan för alla vårt avfall så att vi skickar den största möjliga mängd till återvinning, och minskar mängden pappersavfall och minska miljöförstöringen så mycket som möjligt.

Vi har också en tydlig prioritering för att minska förbrukningen av resurser i alla delar av vår verksamhet, vi använder t.ex. återvunnen dator. Vi fokuserade särskilt på att minska vår förbrukning av fossila bränslen och våra CO2-utsläpp.

Danska Affärs Forum for Socialt Ansvar

Föräldrar Fund – Ensam med barnen

Danska Hospital Clowner

Danska kyrkan Aid

Den danska Cancerfonden

Läkare Utan Gränser (MSF)

IXP Data har valt att stödja humanitärt arbete över hela världen och erbjuder därför alla välgörenhetsorganisationer utan vinstdrivande vinst ett mycket reducerat pris på EasyInstall-licenser.

Vänligen kontakta Christina Liljegreen på telefon +45 56 27 54 02 eller e-post cl@ixpdata.se