SERVICES


Servicekoncept
En av IXP Datas främsta affärsområden är EasyInstall konsulttjänster.

Hög kompetens
Vi säkerställer kontinuerlig utbildning av våra konsulter. Alla våra konsulter är certifierad.

Teknikområden
Som Windows förvaltningsbolag, fokuserar vi på de tekniker som är viktiga för att öva kostnadseffektivt och användarvänligt Windows hantering.

Teknologier omfattar:

• Windows management
• Mobile device management (MDM)
• Windows deployment
• Windows Autopilot
• Windows in-place upgrade (IPU)
• Windows BitLocker
• Windows OS deployment
• Software distribution
• License management
• Windows patch management
• MSI package development
• Windows och software virtualization
• Workshops

Servicekoncept
Baserat på den omfattande erfarenhet vi har med genomförandet och drift av olika lösningar, kan vi anpassa och erbjuda tjänstekoncept för både genomförande som operationella.

IXP Data erbjuder professionell konsulthjälp för att helt konkurrenskraftiga priser som faktureras på timbasis eller använda kuponger.

Ring +45 56 27 54 02 för att höra mer om hur tjänstekoncept kan anpassas till din verksamhet eller skicka ett mail till info@ixpdata.se för detaljerad information.