EASYINSTALL PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT (PAM)


Många företag väljer att eliminera möjligheten att anställda är en lokal administratör på sin IT-arbetsplats.

Detta innebär att bara IT-avdelningen kan installera ny programvara.
Med EasyInstall Privileged Access Management kan användaren aktivt aktivera sig själv som en lokal administratör under en kort tid vid behov.
Detta tvingar användaren att reflektera över sina handlingar och därmed komma ihåg att säkra enheten.

Alla lokala administratörsaktiveringar, såväl som kritiska åtgärder, loggas automatiskt i EasyInstall.

PAM kan konfigureras enligt följande:

– Tilldela privilegierad åtkomst, baserad på dator- eller Active Directory-grupper
– Användaren måste acceptera företagets policy att använda Privileged Access
– Användaren måste ange orsaken till privilegierad åtkomst
– Länk till firmas PAM-policy
– Måste avinstallera program
– Installatören måste ha en giltig digital signatur
– Kommandotolken och PowerShell kan utföras med privilegierad åtkomst
– Hur länge en privilegierad åtkomstsession ska hålla maximalt
– Måste återställa den lokala administratörsgruppen efter varje privilegierad åtkomstsession
– Se till att användaråtkomst kontroll (UAC) alltid är aktiv
– Egen företagslogo

Privileged Access Management är en standardfunktion i EasyInstall.


Användaren högerklickar på ett installationsprogram och välj Privileged Access …