PRESS OCH PRESSMEDDELANDEN


03-06-2012

Liten Køge företag kan ta på de stora.

IXP Data ApS i Herfølge har utvecklat ett verktyg, Easyinstall, som i alla områden kan konkurrera med de stora nationella och internationella motståndare när det kommer till den centrala administrationen av IT-arbetsplatser.

15-12-2011

Nya distributionsverktyg – en välsignelse i förklädnad

Frederikssunds kommun är glada Easyinstall distribuera programvara, licenshantering och energisparåtgärder. Men det var en olyckshändelse tillbaka på kommunal fusion, vilket orsakade kommunen kommit igång med programmet.

28-06-2011

Lille dansk programvara-firma kan ta på de stora.

EasyInstall kallas verktyg som elegant utmana alla de tunga och dyra system för hantering av IT-arbetsplatser.

För elektroniska presskit som logotyper, person bilder och mycket mer.

Vänligen kontakta Christina Liljegreen på telefon +45 56 27 54 02 eller e-post cl@ixpdata.se