Avgående Windows XP och Office 2003 är lätt …

Den 8 april kommer Microsoft inte längre ge snabbkorrigeringar, produktuppdateringar och säkerhetskorrigeringar för Windows XP och Office 2003.
Detta kan påverka din inre säkerhet nätverket samt regelefterlevnad.