EasyInstall i danska kommunal IT Magazine

IXP Data har följande annons i danska kommunal IT Magazine (Kit Magazine) Maj 2014 edition.

easyinstall-kit-magasinet-05-2014